Série rolfingových ošetření

Rolfing je tradičně rozdělen do série deseti ošetření, kde každé sezení je postaveno na výsledcích přetrvávajících ve vazivovém systému toho předcházejícího. Každé ošetření je určeno pro konkrétní části těla a jejich vzájemný vztah, dbající však na jedinečnost každého člověka, jeho tělesnou stavbu a s tím související problémy. Narůstající efekt těchto ošetření vytváří trvalé změny v tělesné struktuře člověka, tak jak gravitace podporuje nové formující se svislé uspořádání hlavních segmentů těla. Toto pokračuje v přirozeném vývoji, kdy je tělo nastaveno do nového vzorce, který je lépe fungující a vyrovnaný, následkem výměny "špatných" pohybových zvyků za "dobré" a zlepšení vlastního tělesného vědomí.

Tato série je ovšem ještě mnohem víc. Je to resumé několika desetiletí práce s lidským organismem, resumé, které chce zohlednit obecné danosti lidského těla současně s individuálními zvláštnostmi. Série je zároveň malou i velkou násobilkou metody Rolfingu.

První ošetření

Před prvním ošetřením klient vyplňuje důvěrný dotazník, kde budou diskutovány cíle Rolfingu a zdravotní historie klienta. Rolfer zanalyzuje vaši tělesnou strukturu ve stoje, v sedě a během chůze. Klient je pouze ve spodním prádle nebo plavkách (dvoudílných u žen). Samotná část manuální terapie trvá 60 až 75 minut a odehrává se převážně na masážním stole a speciální lavici. Klient je žádán vykonávat pomalé pohyby malého rozsahu, které dopomáhají k uvolnění zkrácené vazivové tkáně a vytvářejí nové pohybové vzorce nervového systému. Chůze je častou součástí jednotlivých sezení, za účelem znovu ohodnotit tělesnou strukturu, která byla pozměněna zásahem Rolfera, ale na druhé straně i za účelem zapojení (integrace) těchto změn do pohybového vzorce. Ošetření je ukončeno další tělesnou analýzou okem Rolfera, zjištením případně dosaženého pokroku a navrhnutím patřičných cvičení na rozvoj povědomí o nových pohybových vzorcích.

 
 
Kontakt | FAQ |Teorie     
Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768