Často kladené otázky - F.A.Q.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ROLFINGEM A MASÁŽÍ?

Masáže uvolňují stres, zmírňují bolest a napětí ve svalech, zlepšují prokrvení tkáně, zbavují produktů metabolismu atd. Je to velice prospěšný způsob, jak zlepšit celkovou kondici organismu. Bohužel se však jedná o pouhou léčbu symptomů a výsledky jsou většinou krátkodobého charakteru vyžadující další následná ošetření.
Toto jsou přínosy i Rolfingu. Rolfing® se však snaží o něco více. Snaží se vlastně změnit celkovou tělesnou stavbu a tím eliminovat zdroj bolesti ze zbytečného přetížení a napětí svalů, které nevykonávají svoji funkci jen v okamžiku potřeby, ale jsou zbytečně zapojovány do udržování vzpřímené polohy. Tyto změny tělesné stavby mohou být trvalého charakteru, pokud klienti jsou schopni je integrovat do svých pohybových vzorců.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ROLFINGEM A CHIROPRAXÍ?

Chiropráce využívá přímé mobilizační techniky tzv. "lupnutí" kloubu, kdy se kloubní plochy mezi obratly a jiná kloubní spojení stávají opět pohyblivými. Nicméně, jestliže jsou měkké tkáně (svaly) a vazivo obklopující přislušné kloubní spojení v nerovnováze, vznikne zde neustálý tah, který bude tlačit kloub do nepatřičné polohy zapříčiňující problémy. Rolfing® podporuje správnou polohu a uspořádání kloubu prostřednictvím vytváření rovnováhy v napětí měkkých tkání, která kloub obklopují.

MUSÍ KAŽDÝ PODSTOUPIT CELOU SÉRII 10 SEZENÍ?

Ne. Přijďte a vyzkoušejte jedno sezení. Jestliže budete spokojeni s jeho výsledky a budete mít pocit, že tato metoda Vám může pomoci, přijďte znovu na další dvě. Na konci třetího sezení budete mít určitě jasno, zda zbytek série ošetření je pro Vás to pravé. Rolfing® nemusí být pokaždé provedený v celé sérii deseti sezení, pokud máte specifický problém např. akutní bolesti zad, můžete podstoupit jen několik tzv. "fix-it" sezení, která budou čistě adresována vašemu problému. Tak tomu bývá v případě zcela extrémních, akutních bolestivých stavů, nebo také když je dysfunkce lokálně ohraničena, aniž by trpěla celá struktura. Místo léčby celého organismu zvolíme lokální strategii a omezíme se jen na to, co je v přímé souvislosti s problémy pacienta.

CO NÁSLEDUJE PO DOKONČENÍ ZÁKLADNÍ SÉRIE DESETI SEZENÍ?

Tělesná stavba bude nadále pokračovat v pozitivních změnách provazejících zakladních deset sezení. Tak jak se naše tělo neustále vyvíjí a na druhé straně podstupuje další zranění, incidenty a stresové situace, další ošetření Rolfingem jsou velmi užitečná. Hodně klientů nachází pravidelná ošetření jako součást jejich fitness-wellness programu a zdravého životního stylu. Někteří klienti si naplánují Rolfing® každý měsíc, jiní každých šest měsíců a další se vracejí, jen když to potřebují. Další ošetření po základní sérii mohou být vynikajícím způsobem, jak udržovat nebo zlepšit tělesné uspořádání nebo příležitosti, jak pracovat na specifickém problému.

Jsou zmĚny tĚlesnÉ struktury trvalÉho charakteru?

Ano. Snímky pořízené po skončení Rolfingové série dokazují změny v tělesné struktuře dokonce několik let po jejím zakončení. Studie provedená Institutem Rolfingu v Boulderu, Colorado ukazuje, že i po deseti letech od skončení základní série Rolfingu, jsou změny v tělesné stavbě stále přítomné. Jelikož je základní série adresována tělesným vzorcům, které se v našem těle akumulovaly od ranného dětství díky různým zraněním a incidentům, tato historie nebude znovu vytvořena.

 

 
 
Kontakt | FAQ |Teorie     
Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768