Citace o rolfingu

       Rolfing je schopen změnit lidské bytosti, může změnit jejich tělesnou konstrukci (uspořádání) a díky této změně jsme schopni změnit tělesnou funkci. Tělesné uspořádání určuje pohybovou funkčnost každého z nás k nejvyššímu stupni a ke stupni, v kterém je tělo nejvíce využitelné. Základním zákonem Rolfingu je to, že jsme schopni změnit tělesné uspořádání již existujícího těla. Přitom jsme závislí na změně v celkové funkci organismu. Toto je základní důvod proč Rolfing funguje, tak jak funguje.
 

Ida Rolf (1978)


       Když mluvíme o Rolfingu, mluvíme hlavně o procesu prodlužování. Kdyby existoval zákon zakazující prodlužování těla, Rolfing by nemohl fungovat. Toto není vtip. Rolfing je hlavně o prodlužování. Toto je jediná cesta, jak narovnat tělo.
 

Ida Rolf (1978)


       Někdo pociťuje prohraný boj se zemskou přitažlivostí jako prudkou bolest v oblasti zad, jiný tuto porážku prezentuje nelichotivými zakřiveními vlastního těla, další osoba neustálou únavou, a ještě další bezcitným chováním ke svému okolí. Lidé přes čtyřicet tomu říkají stáří. Všechny tyto signály ale ukazují na jediný problém, problém tak markantní v jejich tělesném uspořádání, který byl však po celou dobu ignorován. Jejich tělesná stavba není vyvážena a je v neustále "válce" se zemskou přitažlivostí.
 

Ida Rolf (1978)


       Jen zřídka můžeme najít osobu se strukturální integritou, kdy hlavní tělesné segmenty jsou v řádném svislém uspořádání s ohledem ke gravitačnímu poli a volně pohybující se... Ale pozor. Já nemluvím o vhodném držení těla. Mluvím o tělesném uspořádání. Držením těla je myšleno udržování tělesné struktury, tak dobré jak jen to jen jde. Když tělesná struktura je řádně vyvážena, správné držení těla je přirozené. Člověk je ohnutý ne proto, že je to jeho zlozvyk, ale protože jeho tělesná struktura dělá pro něj dělá snadné se hrbit. Tělesné uspořádání (struktura) obsahuje vztahy jednotlivých častí těla a zároveň gravitaci. Ve školách není řádně zdůrazňováno, že se pohybujeme v gravitačním poli. Známe gravitaci z architektury, víme že některé budovy ukazují určitý stupeň naklonění či zakřivení, který je odchyluje od optimálního vztahu k zemské tíži. U budov si uvědomujeme původy těchto odchylek, ale u lidského těla zatím ne.
 

Gustaitis (1975)


       Ve svalově vazivovém systému jako takovém, každý sval, každý tělesný orgán, je obalen ve svém vlastním vazivovém pouzdře. Tato "pouzdra" postupně formují část všude se vyskytující pavučiny, která podporuje, stejně tak jako obaluje, spojuje i odděluje, všechny funkční jednotky v našem těle. Nakonec, tyto elastické, odolné povlaky, také formují povrchové obalení sloužící jako kontejner a omezující podpora pro celé tělo. Toto je takzvané povrchové vazivo, ležící hned pod kůží.
 

Ida Rolf (1977)


       Mezi tělesnou stavbou a funkcí není skutečný rozdíl. Jsou to jen dvě strany téže mince. Jestliže tělesná stavba nám neprozrazuje nic o tělesné funkci, znamená to jen to, že se nedíváme správně.
 

Dr. A. T. Still (zakladatel Osteopatie, 1899)

 
 
Kontakt | FAQ |Teorie     
Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768